Vlastnosti a technické informácie o PUR izolácií

Zaujímajú Vás technické detaily a špecifikácia? Chcete vedieť niečo o histórii PUR peny, jej delenia a ďalších zaujímavostí?

Priekopnícke práce na vývoji polyuretánu vykonával Otto Bayer a jeho spolupracovníci od začiatku roku 1937 v Nemecku. Polyuretánové peny, vrátane striekaných polyuretánových pien, materiálov pre čalúnenie, flexibilných pien a pod., boli vyvinuté v 50. rokoch minulého storočia.

Vo svojom článku „R“ – „Mýtus o izolačnej hodnote“ pán David B. South zo svojich dlhoročných skúseností so zateplením ako rodinných domov tak aj chladiarenských a mraziarenských zariadení či skladov na zemiaky v USA, podrobne popisuje prečo nie je možné porovnávať tvrdé a vláknité tepelnoizolačné materiály podľa jediného kritéria.

Základné informácie zo stavebnej fyziky. Postupy výpočtu súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou, tepelného odporu a súčiniteľa tepelnej vodivosti.

Faktor tvaru budovy je pomer plochy povrchu teplo-výmenného obalu budovy k obostavanému objemu budovy.

Ako prvá Vám určite napadne odpoveď „čim hrubšie tým lepšie“. Ale pozor – hodnota mernej tepelnej straty nie je priamo úmerná hrúbke tepelnej izolácie a preto v každom prípade treba zvážiť ekonomickú efektívnosť hrúbky izolácie.

Polyuretánová pena je veľmi univerzálny materiál, ktorý je k dispozícii v rôznych hustotách a konečných fyzikálnych vlastnostiach. Pre koncového užívateľa je nevyhnutné aby poznal tieto rozdiely s cieľom vybrať si takú striekanú polyuretánovú penu, ktorá najviac vyhovuje konkrétnym aplikačným požiadavkám.

Polyuretány sú polyméry, ktoré vznikajú reakciou medzi izokyanátmi a polyalkoholmi. Po zmiešaní oboch komponentov dôjde k chemickej reakcii a následnému vytvrdzovaniu. Polyuretány sa používajú napríklad ako kvapalné náterové hmoty, tvrdé elastoméry, pevné izolanty, jemná flexibilná pena, elastické vlákno alebo súvislá vrstva pripomínajúca kožu.