Zaujímajú Vás technické detaily a špecifikácia? Chcete vedieť niečo o histórii PUR peny, jej delenia a ďalších zaujímavostí? Čítajte!

Perex Jedinecne Vlastnosti

Základné vlastnosti PUR materiálov

Polyuretány sú polyméry, ktoré vznikajú reakciou medzi izokyanátmi a polyalkoholmi. Po zmiešaní oboch komponentov dôjde k chemickej reakcii a následnému vytvrdzovaniu. Polyuretány sa používajú napríklad ako kvapalné náterové hmoty, tvrdé elastoméry, pevné izolanty, jemná flexibilná pena, elastické vlákno alebo súvislá vrstva pripomínajúca kožu.

Čítať ďalej: Základné vlastnosti PUR materiálov
Perex Bunky

Otvorené bunky alebo uzavreté bunky?

Polyuretánová pena je veľmi univerzálny materiál, ktorý je k dispozícii v rôznych hustotách a konečných fyzikálnych vlastnostiach. Pre koncového užívateľa je nevyhnutné aby poznal tieto rozdiely s cieľom vybrať si takú striekanú polyuretánovú penu, ktorá najviac vyhovuje konkrétnym aplikačným požiadavkám.

Čítať ďalej: Otvorené bunky alebo uzavreté bunky?
Perex Vlastnosti

Akú hrúbku tepelnej izolácie aplikovať?

Ako prvá Vám určite napadne odpoveď „čim hrubšie tým lepšie“. Ale pozor – hodnota mernej tepelnej straty nie je priamo úmerná hrúbke tepelnej izolácie a preto v každom prípade treba zvážiť ekonomickú efektívnosť hrúbky izolácie.

Čítať ďalej: Akú hrúbku tepelnej izolácie aplikovať?
Perex Tvar Budovy

Faktor tvaru budovy

Faktor tvaru budovy je pomer plochy povrchu teplo-výmenného obalu budovy k obostavanému objemu budovy.

Čítať ďalej: Faktor tvaru budovy
Perex Stavebna Fyzika

Stavebná fyzika

Základné informácie zo stavebnej fyziky. Postupy výpočtu súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou, tepelného odporu a súčiniteľa tepelnej vodivosti.

Čítať ďalej: Stavebná fyzika
Perex Compare

Minerálna vlna alebo PUR pena?

Vo svojom článku „R“ – „Mýtus o izolačnej hodnote“ pán David B. South zo svojich dlhoročných skúseností so zateplením ako rodinných domov tak aj chladiarenských a mraziarenských zariadení či skladov na zemiaky v USA, podrobne popisuje prečo nie je možné porovnávať tvrdé a vláknité tepelnoizolačné materiály podľa jediného kritéria.

Čítať ďalej: Minerálna vlna alebo PUR pena?
Perex Historia Pur Peny

História polyuretánovej hmoty

Priekopnícke práce na vývoji polyuretánu vykonával Otto Bayer a jeho spolupracovníci od začiatku roku 1937 v Nemecku. Polyuretánové peny, vrátane striekaných polyuretánových pien, materiálov pre čalúnenie, flexibilných pien a pod., boli vyvinuté v 50. rokoch minulého storočia.

Čítať ďalej: História polyuretánovej hmoty

Vyžiadajte si cenovú ponuku!

Potrebujete pomôcť alebo poradiť? Kontaktujte našich školených pracovníkov, ktorí Vám ochotne poradia s Vaším problémom alebo zodpovedia akékoľvek Vaše otázky ohľadom zateplenia striekanou penovou izoláciou alebo maľovania AirLess technológiou.
Sme tu pre Vás každý deň v čase od 800 do 2000!
Vyžiadajte si cenovú ponuku alebo 0904 200 900, poradíme Vám!