Doživotná záruka - za kvalitu a životnosť našej izolácie ručíme na 100%

Zateplenie bez škár a medzier s rovnakými tepelno-izolačnými vlastnosťami po celú dobu životnosti! Vďaka vlastnostiam striekanej penovej izolácie a správnej aplikácií je zaručená jej dlhodobá a nemenná spoľahlivosť, životnosť a kvalita po dobu technickej životnosti Vašej stavby. Vlastnosti našej izolácie garantujeme doživotne!

Striekaná penová izolácia je podobne ako stavebné lepidlá vyrábaná na báze polyuretánov, čo zaručuje jej vynikajúcu adhéznu priľnavosť k takmer každému povrchu (okrem teflónových a polyetylénových fólií). Z tohto dôvodu je samonosná už pri aplikácii a netreba ju kotviť a ani inak pripevňovať alebo pridržiavať.

Na rozdiel od klasických metód zateplenia, ktorú je potrebné kotviť do konštrukcie čím sa narúša celistvosť izolácie a dochádza k poškodeniam, striekaná penová izolácia vytvára úplne adhézny a monolitický izolačný obal bez škár a bez spojov.

Striekaná penová izolácie je čo sa týka kvality zateplenia bezkonkurenčná. Pri aplikácii pena zväčší svoj objem 120 násobne a vyplní všetky škáry a trhliny. Dokonalým vyplnením aj ťažko dostupných miest a to aj pri zložitých konštrukciách zabraňuje vzniku tepelných mostov, čo je klasickými formami zateplenia nedosiahnuteľné.

Navyše je striekaná penová izolácia priedušná a neabsorbuje vlhkosť. V prípade peny s uzatvorenou bunkovou štruktúrou aj úplne hydrofóbna (odolná proti vode), čo z nej robí vynikajúci materiál na hydroizoláciu či už strechy alebo základov stavby.

Vďaka vlastnostiam striekanej penovej izolácie a jej správnej aplikácií naším pravidelne školeným a profesionálnym tímom je zaručená jej dlhodobá a nemenná spoľahlivosť, životnosť a kvalita po dobu technickej životnosti Vašej stavby.

Aj tieto vlastnosti pomáhajú našim klientom ušetriť značné financie tak potrebné pri každej stavbe. Už nemusíte riešiť dodatočný materiál ako je parozábrana alebo dodatočná hydroizolácia. Už žiadne dodatočné náklady na pracovnú silu!

Zatepli.eu Vám garantuje férovú cenu, ktorá sa nemení!