Základné vlastnosti PUR materiálov

Polyuretány sú polyméry, ktoré vznikajú reakciou medzi izokyanátmi a polyalkoholmi. Po zmiešaní oboch komponentov dôjde k chemickej reakcii a následnému vytvrdzovaniu. Polyuretány sa používajú napríklad ako kvapalné náterové hmoty, tvrdé elastoméry, pevné izolanty, jemná flexibilná pena, elastické vlákno alebo súvislá vrstva pripomínajúca kožu.

Polyuretány sú polyméry, ktoré vznikajú reakciou medzi izokyanátmi a polyalkoholmi. Po zmiešaní oboch komponentov dôjde k chemickej reakcii a následnému vytvrdzovaniu. Polyuretány sa používajú napríklad ako kvapalné náterové hmoty, tvrdé elastoméry, pevné izolanty, jemná flexibilná pena, elastické vlákno alebo súvislá vrstva pripomínajúca kožu. Polyuretánové peny existujú jednozložkové a viaczložkové. Jednozložkové peny poznáme najmä ako montážne peny, ktoré vytvrdzujú vplyvom vlhkosti prostredia (prebieha reakcia izokyanátovej zložky s vodnou parou). Existujú aj dvojzložkové montážne peny (Izokyanát + polyol), ktoré nepotrebujú vlhkosť pre vytvrdnutie.

Pre izoláciu budov sa používajú dvojzložkové polyuretánové peny. V zásade sa tieto členia na dve základné skupiny – tvrdé a mäkké peny.

Tvrdé peny

Majú objemovú hmotnosť od 20 do 60 kg/m3, majú zatvorené bunky, sú difúzne uzatvorené, neprepúšťajú vodu a molekuly vodnej pary a majú súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,02 – 0,03 W/m*K. Používajú sa najmä na zatepľovanie obvodových múrov, zhotovenie sendvičových panelov, zateplenie a hydroizoláciu plochých striech.

Mäkké peny

Majú objemovú hmotnosť od 7 do 15 kg/m3, majú otvorené bunky, sú difúzne otvorené a prechodné pre molekuly vodnej pary, majú súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,03 – 0,036 W/m*K. Používajú sa najmä na zatepľovanie podkroví. Vzhľadom na to že mäkké peny sú ľahšie, súčiniteľ tepelnej vodivosti kvôli otvorenej štruktúre je o niečo nižší, ako u pien s uzatvorenou štruktúrou, sú vhodnejšie pre zateplenie podkroví vzhľadom na až 3x nižšiu hmotnosť.