Otvorené bunky alebo uzavreté bunky?

Polyuretánová pena je veľmi univerzálny materiál, ktorý je k dispozícii v rôznych hustotách a konečných fyzikálnych vlastnostiach. Pre koncového užívateľa je nevyhnutné aby poznal tieto rozdiely s cieľom vybrať si takú striekanú polyuretánovú penu, ktorá najviac vyhovuje konkrétnym aplikačným požiadavkám.

Striekaná polyuretánová pena je často delené na “s otvorenými bunkami”, alebo “s uzavretými bunkami”. Je niekoľko hlavných rozdielov medzi týmito dvoma typmi, čo vedie k výhodám a nevýhodám pre obe, v závislosti od aplikačných požiadaviek. Okrem toho, polyuretánová pena je veľmi univerzálny materiál, ktorý je k dispozícii v rôznych hustotách a konečných fyzikálnych vlastnostiach.

Preto pre koncového užívateľa je nevyhnutné aby poznal tieto rozdiely s cieľom vybrať si takú striekanú polyuretánovú penu, ktorá najviac vyhovuje konkrétnym aplikačným požiadavkám. Poskytneme vám jednoduché fakty a prehľad o rozdieloch medzi penami s otvorenými a uzavretými bunkami.

Striekaná polyuretánová pena s uzavretými bunkami

Striekaná polyuretánová pena s uzavretými bunkami (angl. closed cell foam insulation) je jedným s najúčinnejších komerčne dostupných izolačných materiálov, so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ ≤ 0,021 [W/m·K]. Striekaná polyuretánová pena s uzavretými bunkami obsahuje izolačný plyn, ktorý je zachovaný v bunkách (“nadúvadlo” peny), čo spôsobuje vysoko efektívne izolačné vlastnosti materiálu. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ charakterizuje tepelné vlastnosti materiálu a striekaná polyuretánová pena s uzavretými bunkami má najnižšiu (najlepšiu) hodnotu zo všetkých komerčne dostupných izolácií. Navyše, prirodzené vlastnosti tejto peny zaisťujú vysoko efektívnu vzduchovú bariéru, nízku priepustnosť vlhkosti a pary a vynikajúcu odolnosť voči vode. Najčastejšie používaná striekaná polyuretánová pena s uzavretými bunkami má objemovú hmotnosť približne 32 kg/m3. Roky výskumu a komerčné skúsenosti ukázali, že pena s objemovou hmotnosťou 28 až 36 kg/m3 zaisťuje optimálne izolačné a pevnostné vlastnosti pre väčšinu stavebných aplikácií. Striekaná polyuretánová pena s uzavretými bunkami sa okrem nízkej hodnoty λ obvykle vyznačuje tuhosťou a pevnosťou. Predchádzajúce štúdie a referenčné merania z praxe ukazujú, že sa tuhosť stavebnej konštrukcie môže zdvojnásobiť až ztrojnásobiť pri použití peny s uzavretými bunkami. Vysokoefektívne je to najmä pre konštrukciu drevodomov a pre krovy.

Striekaná polyuretánová pena s otvorenými bunkami

Striekaná polyuretánová pena s otvorenými bunkami (angl. open cell foam insulation) sa obvykle nachádza v pásme objemovej hmotnosti od 7 do 18 kg/m3. Jednou z výhod, ktorú táto nižšia hustota poskytuje sú nižšie náklady, pretože náklady sú priamo závislé od hustoty (nižšia hustota = nižšie náklady) a môžu byť niekedy až trojnásobne nižšie. Súčiniteľ tepelnej vodivosti striekaných polyuretánových pien s otvorenými bunkami tvorí hodnotu λ od 35 do 40 [W/m·K], napriek tomu tieto výrobky poskytujú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti a vytvárajú vzduchovú bariéru. Striekaná polyuretánová pena s otvorenými bunkami je viac priepustná pre vlhkosť a paru, avšak pena umožňuje riadené šírenie vlhkosti a kondenzácie. Striekaná polyuretánová pena s otvorenými bunkami by sa nemala používať v exteriéri alebo v aplikáciách, kde môže byť v priamom kontakte s vodou. Striekaná polyuretánová pena s otvorenými bunkami je neuveriteľne efektívna ako zvuková bariéra, ktorá má asi dvakrát väčší zvukový odpor v bežných frekvenčných pásmach ako pena s uzavretou bunkovou štruktúrou. Striekaná polyuretánová pena s otvorenými bunkami má mäkšiu štruktúru, nižšiu pevnosť a tuhosť v porovnaní s penou s uzatvorenými bunkami.

Porovnanie základných vlastností pien s otvorenými a uzavretými bunkami

Pena s uzavretými bunkami Pena s otvorenými bunkami
Najvyššie izolačné vlastnosti λ ≤ 0,021 [W/m·K] Dobré izolačné vlastnosti λ = 0,035 – 0,040 [W/m·K]
Takmer nulová priepustnosť molekúl vodnej pary Vysoká riadená priepustnosť molekúl vodnej pary
Vzduchová bariéra Vzduchová bariéra v plnej hrúbke steny
Zvyšuje tuhosť konštrukcie 2 až 3x
Odolnosť voči vode (hydroizolácia)
Stredná hustota 28 až 36 kg/m3 (existuje aj vysoká hustota cca 60 kg/m3 pre pultové strechy) Nízka hustota 7 do 18 kg/m3
Pohlcuje zvuk, a to najmä basové tóny Najlepšie zvukové pohlcovanie v rozsahu normálnych hlukových frekvencií
Ekonomicky výhodná (vysoký pomer cena/výkon) Ekonomicky výhodná (nižšie náklady)

Tieto informácie slúžia pre všeobecné pochopenie rozdielov vo vlastnostiach oboch typov pien. Odporúčame Vám, aby ste s nami konzultovali vhodnosť aplikácie pre konkrétny účel použitia.