Bezpečná a 100% nezávadná k Vám aj k životnému prostrediu

V dobe neustále sa sprísňujúcich ekologických a bezpečnostných noriem sú aj pre našich zákazníkov tieto vlastnosti tepelnej izolácie na popredných miestach dôležitosti a v nemalej miere sa podieľajú na jeho konečnej voľbe. Zabudnite na plesne alebo prach a užívajte si čistý vzduch!

Okrem vynikajúcich tepelno-izolačných a vo všeobecnosti jedinečných vlastností je striekaná penová izolácia je 100% bezpečná vo všetkých smeroch. Pri jej výrobe alebo aplikácii nie sú použité žiadne formaldehydy, žiaden azbest alebo iné škodlivé látky. Je zdraviu neškodná a ekologická.

Vlastnosti a zloženie striekanej penovej izolácie zabraňuje tvorbe plesní a húb priamo v izolácii a má odpudzujúci účinok na všetok hmyz a drobné cicavce čím im zabraňuje vo vytváraní hniezd priamo v izolácii a predchádza tým jej následnému poškodeniu.

Vytvorená dokonalo súvislá monolitická vrstva striekanej penovej izolácie vďaka svojím vlastnostiam zabraňuje vzniku tepelných mostov. Počítačové simulácie a reálne aplikácie dlhodobo preukazujú, že z dôvodu veľmi dobrých tepelnoizolačných vlastností striekanej penovej izolácie, najmä pri ich zateplení nevzniká kondenzácia pary ani na vnútornom povrchu a ani v tele obvodového plášťa budovy. V kombinácii s fyzikálno–chemickými vlastnosťami zabraňuje vzniku a rastu plesní, hnilobe a množeniu baktérií. Rovnako zabraňuje vnikaniu prachu a znečisťujúcich látok z exteriéru.

Striekaná penová izolácia je plne kompatibilná so stavebnou legislatívou EÚ, má patričné technické osvedčenia a certifikáty. Môže byť použitá ako tepelná alebo hydroizolácia pre takmer všetky aplikácie v stavebníctve, kde sa úspešne aplikuje už viac ako 50 rokov. Technológie sa zdokonaľujú, a to je jediná záruka kvalitného a trvácneho zateplenia. Nikdy sa neusadí, nezmenšuje sa, nepretláča sa a nevytvára dutiny. To všetko zachováva efektívnosť izolácie po celú dobu životnosti domu.

Nemenej dôležitou vlastnosťou striekanej penovej izolácie je jej 100% požiarna odolnosť, nakoľko je nehorľavá. Rovnako pomáha chrániť proti korózii kovové časti konštrukcie, na ktoré je aplikovaná.