Ľahká ako pierko...

Zateplenie striekanou penovou izoláciou je až 5x menej náročné na pevnosť konštrukcie ako pri minerálnej vlne. Navyše „zvyšuje” pevnosť Vašej konštrukcie až 3-násobne!

Najmä v prípade starších rodinných domov sa stále častejšie stretávame s obavami klientov na únosnosť konštrukcie, hlavne ak k domu alebo stavbe neexistuje projektová dokumentácia.

Nie len títo klienti oceňujú v prípade použitia striekanej penovej izolácie nízke zaťaženie strechy, fasády alebo vo všeobecnosti celej konštrukcie vďaka jej neuveriteľne nízkej hmotnosti. V porovnaní s tradičnými formami je pre zateplenie krovu až 5x menej náročná na pevnosť konštrukcie. Navyše, aplikácia striekanej penovej izolácie s otvorenými bunkami (mäkkej peny) „zvyšuje” pevnosť konštrukcie 2,5 až 3x, keďže vytvára monolit s nalepenou izoláciou na krokvy a laty. Z tohto dôvodu je najviac vhodná pre zateplenie krovov starších rodinných domov pri rekonštrukciách.

Objemová hmotnosť takejto izolácie je od 7 do 12 kg/m3. Napríklad v prípade, že je hrúbka penovej izolácie 23 cm, jej hmotnosť je 7kg/m3 (mäkká pena) to sa rovná 1,61kg/m2 , čo je v porovnaní s minerálnou vlnou pri hrúbke izolácie 40 cm pre porovnateľný tepelný odpor cca 20 kg/m3 to sa rovná 8 kg čiže 5x nižšie zaťaženie.