Porovnanie s bežnou minerálnou vlnou

Či už staviate alebo rekonštruujete, striekaná penová izolácia má oproti iným typom izolácie značné výhody. Neveríte?

Nezainteresovaný človek si vie ťažko predstaviť konkrétne výhody striekanej penovej izolácie v praktickom prevedení. Preto sme pre Vás pripravili porovnanie riešenia s najbežnejšou formou tepelnej izolácie, tj. izoláciu minerálnou vlnou.

Na príklade uvedenom nižšie je porovnanie tepelnej izolácie plášťa šikmej strechy s použitím striekanej penovej izolácie a izolácie minerálnou vlnou. V oboch prípadoch sme vychádzali z požiadavky projektanta na výšku tepelného odporu celej konštrukcie, tj. R = 9,9 (m2.K)/W

Striekaná penová izolácia Minerálna vlna
Zhodnotenie Striekaná penová izolácia dokáže splniť rovnakú normovú požiadavku pri zachovaní štandardnej hrúbky tepelnej izolácie ušetríte až 40% nákladov na realizáciu! Izolácia minerálnou vlnou vyhovuje normovej požiadavke, ale je nehospodárne z hľadiska zvýšenej potreby tepelnej izolácie a dreva. Dané riešenie rapídne zmenší vnútorný priestor podkrovia.
skladba strechy s použitím striekanej penovej izolácie skladba strechy s použitím minerálnej vlny
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W/(m.K)]
použitý pre výpočet. (menšie je lepšie)
0,024 0,04
Skladba konštrukcie strešného plášťa
 • betónová strešná krytina
 • latovanie
 • kontralaty
 • difúzna strešná fólia
 • striekaná polyuretánová izolácia hr. 240 mm medzi krokvami
 • konštrukcia z oceľových CD profilov uchytená pomocou závesov na krokvy
 • sadrokartónové opláštenie
 • betónová strešná krytina
 • latovanie
 • kontralaty
 • difúzna strešná fólia
 • minerálna vlna hr. 180 mm ukladaná medzi krokvy
 • minerálna vlna hrúbky 180 mm v drevenom rošte
 • parozábrana
 • dosky z minerálnej vlny hr. 40 mm ukladané do konštrukcie z oceľových CD profilov 50 mm
 • sadrokartónové opláštenie

Zateplenie striekanou penovou izoláciou hrúbky 215mm zodpovedá zatepleniu minerálnej vlne s hrúbkou 400mm.

Naša cena je férová a hlavne konečná!

Striekaná penová izolácia sa nepredáva ako samostatný tepelnoizolačný materiál, napríklad ako polystyrénové dosky alebo minerálna vlna, predáva sa iba v aplikovateľnom stave, preto nie je možné priame cenové porovnanie týchto materiálov. Pre objektívne porovnanie je potrebné porovnať cenu:

 • množstvo aplikovanej striekanej penovej izolácie
 • a množstvo minerálnej vlny (zodpovedajúcej tepelno-technikých parametrom)
  + pomocný materiál
  + poistná hydroizolačná fólia, tzv. paro-zábrana
  + doprava
  + cena práce

Naša cena určená technikom po obhiadke objektu a definovaní požiadaviek a potrieb klienta je konečná a nemení sa!

Porovnanie tepelnoizolačných vlastností komerčne dostupných materiálov

V tabuľke a grafe nižšie uvádzame iba parametre a hodnoty izolačnej peny/minerálnej vlny. Neuvádzame hodnoty pre ďalšie vrstvy stavebnej konštukcie, ktoré v celkovom súčte zlepšia a zvýšia celkový tepelný odpor (R) celej konštrukcie.
Niektoré spoločnosti uvádzajú hodnoty kompletnej stavebnej konštrukcie, čo ľahko uvedie zákazníka do omylu a neposkytne mu možnosť objektívneho porovnania.

zavislost U pri zateplení múrov z rôznach materiálov

R - tepelný odpor (m2.K/W)
U - súčiniteľ priestupu tepla (W/m2.K)

Hrúbka izolácie (mm) Mäkká pena Tvrdá pena Minerálna vlna
R (m2.K/W) U (W/m2.K) R (m2.K/W) U (W/m2.K) R (m2.K/W) U (W/m2.K)
100 2,56 0,39 4,65 0,21
120 3,08 0,32 5,58 0,17
150 3,85 0,26 6,05 0,16
160 4,1 0,24 7,44 0,13
180 4,62 0,22 8,37 0,11
200 5,13 0,19 9,3 0,09
250 6,41 0,16 11,63 0,06